Neokatekumenaatti

Neokatekumenaatti on vuodesta 1989 lähtien ollut läsnä seurakunnassamme, jossa nykyään on kaksi neokatekumenaalista yhteisöä. Neokatekumenaattiin voidaan tutustua alkukatekeesien kautta, jotka pidetään kerran vuodessa. 

Neokatekumenaalinen Tie

Alkukirkossa, maailman ollessa pakanallinen, piti niiden, jotka halusivat tulla kristityiksi, käydä läpi ns. katekumenaatti. Kyseessä oli eri vaiheita käsittävä tie, jossa valmistauduttiin saamaan kaste. Tänään on etenevä maallistumisprosessi saanut monet ihmiset luopumaan Kirkosta ja uskostaan. Sen takia on uudelleen tarvetta kristillistä kasvatusta tarjoavalle tielle.

Neokatekumenaalinen tie ei ole "liike" eikä "yhtymä", vaan seurakunnissa Piispan palveluksessa oleva väline, joka auttaa niitä, jotka ovat menettäneet uskoaan.

"Tien" aloittivat 60-luvun alkupuolella eräässä Madridin slummissa Kiko Argüello ja Carmen Hernandez, ja sitä kannusti silloinen Madridin arkipiispa Casimiro Morcillo, joka näki tuossa ensimmäisessä yhteisössä Jumalan Sanan todellista jälleenlöytämistä ja Vatikaanin II kirkolliskokouksen ehdottaman liturgisen uudistuksen käyttöönottoa.

Nähtyään Madridin kirkon positiivisen kokemuksen asetti Liturgia- ja sakramenttijärjestyksen kongregaatio vuonna 1974 kokemukselle nimeksi "Neokatekumenaalinen tie".

Kyseessä on kääntymyksen tie, jota kulkiessa voidaan jälleenlöytää Evankeliumin rikkautta. Kuluneiden vuosien aikana Tie on laajentunut yli 900 hiippakuntaan ja 105 maahan, ja on olemassa yli 20000 yhteisöä 6000 seurakunnassa.